Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej obci.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Nová 7,  044 02 Poproč

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:30   – biblické štúdium – sobotná škola

11:00 – 12:00   – kázanie z Božieho slova

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Oliver Popovič

e-mail: opopovic@casd.sk

mobil: +421 915  656 694

 

Kazateľ: Rastislav Lacika

e-mail: rlacika@casd.sk

mobil: +421 917 207 073

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V POPROČI?

GPS súradnice: 48.7077781; 20.9700251